06-28125102

 

 

brulboei02

In 1997 staken zo'n acht leden van het Nieuwegeins Mannen Koor de koppen bij elkaar, met de vraag 'Zou het niet wat zijn om met een aantal enthousiastelingen wat Zeemansliederen te gaan zingen'. Als onderafdeling van het NMK gingen ze van start.
Een prima initiatief. Repeterend in de kantine van scheepswerf Buitenweg, onder leiding van dirigent Jo Beukes, groeide het koor gestaag. In februari 2002 werd het NMK vanwege een steeds kleiner wordend ledental opgeheven. Door een aanpassing van statuten en huishoudelijk reglement werd formeel het Zeemanskoor "De Brulboei" in Nieuwegein Zuid (het voormalige Vreeswijk) opgericht.
Na ruim 10 jaar dirigeren gaf Jo de baton over aan Ton Mink die tot augustus 2023 het koor met veel enthousiasme heeft geleid.
Inmiddels is de Brulboei uitgegroeid tot een koor met 60 leden waarvan ± 50  zangers. De zingende leden worden begeleid door onze zes accordeonisten. Met een drummer en een grote trom speler wordt de muzikale begeleiding een genot op zich. Indien nodig kunnen we een beroep doen op gastbegeleiding door key-board-speler. 
Bij de start van het seizoen 2023/2024 staat een nieuw gezicht voor het koor. Helga Huisjes heeft het stokje van Ton overgenomen.
Helga Huisjes
De repetities vinden op de donderdagavond plaats in de aula van de Willem Alexanderschool aan de Koninginnenlaan 5 in Nieuwegein-Zuid (Vreeswijk). Altijd gezellig en met ruimte voor meer (jonge) leden.

 

Met veel plezier zingen we een breed repertoire van vooral bekende Nederlandstalige liedjes. Vooral het motto: "Kun je zingen, zing dan mee!" spreekt ons en onze fans aan. Dit blijkt wel tijdens de ongeveer 30 optredens per jaar. Het merendeel van de optredens vindt plaats in bejaarden- en verzorgingshuizen, maar ook bij braderieën, tijdens havenactiviteiten, bij openingen van bedrijven, enz.., enz. treden wij graag en met veel plezier op. Een speciale vermelding voor het optreden tijdens Kaarslicht in Vreeswijk verdient hier een plaats. In 2022 deden we voor de derde keer mee met deze opening van de kerstperiode en lieten de leden horen dat ze ook de hand niet omdraaien voor andersoortige muziek dan de zeemansliederen.

In september 2002 verscheen onze eerste CD, genaamd "Smijt de trossen los". De 1100 exemplaren vlogen de deur uit. Ook onze tweede CD "Stoere jongens", is inmiddels uitverkocht. In november 2008 gingen we aan de slag met de produktie van CD nummer 3. Deze kreeg als titel "Langs de haven" mee. Het hele jaar 2012 vierden we feestjes en feesten naar aanleiding van ons 15 jarig bestaan. Onze vierde CD "Zwerven op zee." werd in juni van dat jaar gepresenteerd. Dankzij de sponsoring van Rederij Driemast werd ook dit weer een prachtig exemplaar.
In het lustrum jaar 2017 was het tijd voor de 5e CD "Behouden Vaart" die uitgebracht kon worden dankzij sponsoring van het sleepvaartbedrijf de Driemaster.

De twee coronajaren hebben we als vereniging goed doorstaan en het ledenaantal is stabiel gebleven. Onderling werd veel contact gehouden middels telefoontjes, mail en Whatsapp. Als het mocht en kon dan zagen leden elkaar ook bij andere gelegenheden zoals bijvoorbeeld het boodschappen doen.

13 oktober 2022 vierden we ons 25 jarig bestaan met een jubileumfeest bij het Petanquecentrum in Nieuwegein. Bij zo'n jubileum mag een concert niet missen en samen met Caecilia gaven we in De Rank op 26 november een gezamenlijk concert voor een uitverkochte zaal.

Samen met onze supporters en vaste bezoekers van optredens hopen we nog vele jaren door te gaan en zien graag nieuwe leden die zich ook willen onderdompelen in de sfeer van gezelligheid, plezier in het zingen en vriendschap.

  • Hoogenboom-adv.png
  • Koekman-gelderblom-adv.png
  • kooijman-adv.png
  • visser-adv.png